Napotem+
Dodawaj adresy za jednym klikiem! Przeciągnij Napotem+ na pasek zakładek w przeglądarce. Więcej »


Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 11 listopad 2011

Definicje:

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Napotem.pl po wcześniejszej rejestracji bądź po utworzenia konta za pośrednictwem aplikacji na stronie Facebook.com.
Link – adres URL do strony zewnętrznej.
Serwis/Witryna/Aplikacja – Serwis Napotem.pl oraz wszystkie mechanizmy w nim zawarte znajdujące się pod adresem //napotem.pl o ile nie wskazane jest inaczej.

§1 Użytkowanie serwisu

1. Administrator Serwisu zobowiązuje się poczynić wszelkie starania, aby działanie strony było prawidłowe oraz bezpieczne. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty wywołane ewentualnymi błędami witryny, systemu bazy danych, czy w wyniku jakichkolwiek innych czynników. Użytkownik zobowiązuje się nie wszczynać roszczeń w przypadku utraty wprowadzonych treści.

2. Serwis nie odpowiada za straty wywołane nieumiejętnym używaniem aplikacji przez Użytkownika.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać treści bądź linków odnoszących się do materiałów niezgodnych z polskim prawem. Treści takie mogą zostać usunięte przez Serwis bez powiadomienia, bądź również zostać przekazane odpowiednim organom wraz z informacjami o aktywności i danych użytkownika.

§2 Bezpieczeństwo

1. W celu zadbania o jakość funkcjonowania Serwisu oraz jego bezpieczeństwo Użytkownik zobowiązany jest do:
  • Nie wgrywania złośliwego kodu,
  • Nie zaśmiecania/obciążania bazy danych niepotrzebną treścią,
  • Nie stosowania dużych liczb zapytań i odwołań do elementów aplikacji ręcznie czy poprzez specjalnie ku temu przygotowane skrypty,
  • Nie dokonywania wszelkich innych działania mających na celu zakłócenie prawidłowego działanie strony.
2. W przypadku wystąpienia podejrzeń o prowadzenie, któryś z działań wymienionych w punkcie 1 lub ich faktyczne wykonanie Administrator Serwisu ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu takiemu Użytkownikowi.

§3 Polityka prywatności

1. W celu założenia konta należy podać podstawowe informacje: aktualny i aktywny adres e-mail i/lub identyfikator użytkownika w serwisie Facebook.com. Opcjonalnymi danymi są: imię, płeć, rok urodzenia, wykształcenie oraz hobby. Użytkownik przez cały okres korzystania z Serwisu ma dostęp do danych i może je aktualizować.

2. Serwis zapisuje podstawowe informację na temat aktywności użytkownika: liczbę logowań, numery IP z jakich nastąpiło logowanie, system operacyjny oraz przeglądarka z jakiej nastąpiło ostatnie logowanie.

3. Strona wykorzystuje pliki cookies dla celów statystycznych. Dodatkowo, po zalogowaniu, Serwis zapisują na komputerze użytkownika plik cookies, zawierający informacje o aktywnej sesji.

4. Serwis zobowiązuje się do nie udostępniania jakichkolwiek informacji na temat wprowadzanych treści osobom trzecim oraz danych Użytkownika. Jedynym odstępstwem od tej zasady opisuje §1 ust. 3.

5. Użytkownik ma prawo usunąć konto w Serwisie. Wiąże się to z bezpowrotnym usunięciem wszystkich danych oraz treści, które zostały przez niego wprowadzone.

§4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Serwisu. Domniemywa się, że Użytkownik rejestrując się i korzystając z Serwisu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, i że akceptuje jego treść.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu w całym okresie posiadania konta w Serwisie.

§5 Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2011 roku i dotyczy wszystkich Użytkowników, którzy założyli konto po tym dniu.