Napotem+
Dodawaj adresy za jednym klikiem! Przeciągnij Napotem+ na pasek zakładek w przeglądarce. Więcej »

Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2020 r.
Wersja poprzednia

Definicje:

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Napotem.pl po wcześniejszej rejestracji przez formularz bądź po utworzenia konta za pośrednictwem stron Facebook.com lub Google.com.
Serwis – Serwis Napotem.pl oraz wszystkie mechanizmy w nim zawarte znajdujące się pod adresem w domenie napotem.pl, o ile niewskazane jest inaczej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych Użytkowników jest firma Piotr Kabaciński Studio 363 z siedzibą w Warszawie, ul. Anielewicza 28a/38, 01-052, NIP 1132644290. W razie pytań z zakresu danych osobowych możliwy jest kontakt poprzez e-mail ([email protected]) lub formularz kontaktowy na stronie.

Cel przetwarzania danych

Serwis przetwarza dane Użytkownika w następujących celach:
 1. Utworzenie konta w Serwisie.
 2. Kontaktu z Użytkownikiem w kwestiach dotyczących działania, bezpieczeństwa i zmian w Serwisie.
 3. Informowania o nowych funkcjonalnościach (o ile została na to wyrażona zgoda).
 4. Statystyk użytkowania Serwisu.
 5. Historii aktywności konta.
 6. Badanie satysfakcji użytkowania Serwisu.
 7. Realizacji funkcjonalności Serwisu.
Zakres przetwarzanych danych

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości, bezpieczeństwa i spełnienia warunków realizacji usługi, Serwis przetwarza następujące dane Użytkownika:
 • Adres e-mail użytkownika
 • Identyfikator użytkownika w Serwisie społecznościowym (jeżeli rejestracja miała miejsce w taki sposób).
 • Adres IP, z którego loguje się Użytkownik do Serwisu.
 • Dane na temat urządzenia Użytkownika (system operacyjny, wersja przeglądarki).
 • Aktywny adres e-mail dla funkcji subskrypcji.
Zabezpieczenie danych

Administrator Serwisu zobowiązuje się poczynić wszelkie starania, aby dane Użytkowników były bezpieczne, m.in.:
 • Połączenie z Serwisem jest przez szyfrowanie (certyfikat SSL)
 • Kopie zapasowe bazy danych są szyfrowane i przechowywane w dedykowanych zewnętrznych usługach
 • Baza danych Użytkowników zabezpieczona jest przez dostępne mechanizmy oferowane przez jej usługodawcę.
 • Dostęp do bazy danych Użytkowników oraz wprowadzonych treści jest zarezerwowany tylko dla Administratora Serwisu
 • W związku z charakterem Serwisu opisanym w Regulaminie (“Postanowienia ogólne”, pkt. 2), Administrator danych nie zapewnia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń na wypadek wprowadzenia danych wrażliwych (dane osobowe osób trzecich, dostępu do systemów, dane medyczne itp.) i nie zaleca wykorzystywania Serwisu do ich przechowywania.
Udostępnianie danych

Serwis zobowiązuje się do nieudostępniania jakichkolwiek informacji innym podmiotom i osobom na temat danych i wprowadzanych treści Użytkownika bez jego wiedzy. Jedynym odstępstwem od tej zasady opisuje Regulamin (sekcja “Użytkowanie Serwisu”, pkt. 1.4).

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Użytkownik ma prawo do:
 1. Usunięcia konta, tzn. wszelkich danych oraz treści Użytkownika zapisanych w Serwisie w czasie użytkowania konta. Proces ten ma miejsce tydzień po otrzymaniu zgłoszenia i wymaga braku aktywności na koncie przez ten czas. W związku z regularnym przechowywaniem archiwalnych kopii bezpieczeństwa bazy danych, dane Użytkownika zostaną usunięte wraz z nimi ok. miesiąc po wysłaniu zgłoszenia.
 2. Wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów na temat funkcjonalności Serwisu.
 3. Dostępu do danych - wszystkie zebrane informacje są dostępne w sekcjach grupy “Moje konto”.
 4. Zgłaszania zapytań skarg i uwag na temat przetwarzanych danych.
 5. Uzyskania kopii zebranych danych poprzez wystosowanie takiego żądania do Administratora Serwisu.
 6. Zmiany udostępnionych danych
Postanowienia końcowe

 1. Powyższe zasady i reguły wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 roku i dotyczą wszystkich Użytkowników, którzy założyli konto w Serwisie po tym dniu.
 2. Użytkownicy, którzy założyli konto przed 25 maja 2020 roku zostaną objęci nowymi zasadami od dnia 8 czerwca 2020 roku.
 3. Administrator ma prawo do zmiany treści polityki prywatności, której nowa wersja wejdzie w życie nie wcześniej niż 14 dni po poinformowaniu o tym Użytkowników poprzez wiadomość e-mail bądź w widocznym elemencie interfejsu Serwisu.